dielectric-boots.jpg

Permeation Tables

Zoeken op chemische naam of CAS-nummer:

Swipe to view data

Chemische CAS-nummer Hazmax™ Cryotuff Cryolite ISOTEC Chemprotex™ 300
7664-39-3 fluorwaterstof >180mins
acetaatanhydride 108-24-7 >480mins
acetaatzuur (> 99. 8%) 64-19-7 >480mins
acetaatzuur (30%) 64-19-7 >480mins
acetaatzuur (ijzig) 64-19-7 >480mins >480mins >1920mins >480mins
acetaldehyde 75-07-0 >420mins >10mins >180mins >480mins >480mins
acetofenon 98-86-2 >480mins
aceton 67-64-1 >120mins >30mins >480mins
acetoncyanohydrine 75-86-5 >480mins
acetonitril 75-05-8 >360mins >60mins >480mins
acrylamide (50%) 79-06-1 >480mins
acrylonitril 107-13-1 >120mins >480mins
acrylzuur 79-10-7 >480mins >480mins
allylalcohol 107-18-6 >480mins
ammoniak 25% 1336-21-6 >480mins
ammoniak 33% 1336-21-6 >1920mins
ammoniak oplossing 35% 1336-21-6 >480mins
ammoniakgas 7664-41-7 >480mins >480mins >480mins >480mins
ammonium-pentadecafluoroctanoaat (30% in water) 3825-26-1 >1920mins
ammoniumhydroxide (35% NH3 in water) 1336-21-6 >480mins
amylacetaat 628-63-7 >480mins
aniline 62-53-3 >480mins >480mins
arseenzuur 7778-39-4 >480mins
benzeen 71-43-2 >240mins >30mins
benzine, gelood n/a >480mins
benzine, ongelood 8006-61-9 >480mins
benzonitriel 100-47-0 >480mins
benzoylchloride 98-88-4 >480mins
benzylalcohol 100-51-6 >480mins
benzylchloride 100-44-7 >480mins >480mins
broom 7726-95-6 >420mins
broom vloeistof 7726-95-6 <10mins
buta-1,3dieengas 106-99-0 >180mins
butaan 106-97-8 >480mins
butadiene 1,3 106-99-0 >480mins
butanol n- 71-36-3 >480mins
butylacetaat 123-86-4 >360mins
butylaldehyde 123-72-8 >480mins
butylether n- 142-96-1 >480mins
carbazool 86-74-8 >480mins
chloorazijnzuur 85% 79-11-8 >1920mins >480mins
chloorbenzeen 108-90-7 >240mins
chloorethanol 2- 107-07-3 >480mins
chloorgas 7782-50-5 >180mins >480mins >480mins
chloorwaterstofgas 7647-01-0 >480mins >480mins >480mins
chloroform 67-66-3 <10mins
chroomzuur 1333-82-0 >480mins
cresol m- 108-39-4 >480mins
cyanogeenchloride 506-77-4 >1920mins
cyclohexaan 110-82-7 >480mins
cyclohexanon 108-94-1 >480mins
cyclohexylamine 108-91-8 >480mins
di(2-ethylhexyl)fthalaat 117-81-7 >480mins
dichloorbenzeen 95-50-1 >420mins
dichloordimethylsilaan 75-78-5 >480mins
dichloormethaan 75-09-2 >60mins >60mins >480mins
dieselbrandstof n/a >480mins
diethylamine 109-89-7 >120mins >120mins >10mins
diethyleenglycoldimethylether 111-46-6 >480mins
dimethyl formamide 68-12-2 >300mins >60mins >480mins
dimethylacetamide N,N 127-19-5 >480mins
dimethylsulfaat 77-78-1 >480mins
dimethylsulfide 75-18-3 >10mins
dioxaan 1,4- 123-91-1 >480mins
epichloorhydrine 106-89-8 >420mins >480mins
ethanol 64-17-5 >480mins >480mins >480mins >480mins
ethanolamine 141-43-5 >480mins
ethylacetaat 141-78-6 >240mins >120mins >120mins >480mins
ethylcellosolveacetaat 111-15-9 >480mins
ethyleendiamine 107-15-3 >480mins
ethyleendiamine tetra-azijnzuur tetranatriumzout (EDTA) 5% 64-02-8 >480mins
ethyleendibromide 106-93-4 >480mins
ethyleendichloride 107-06-2 >480mins
ethyleenglycol 107-21-1 >480mins >480mins
ethyleenoxide 75-21-8 >120mins >480mins
etsmiddel van salpeterzuur 80/20 7697-37-2 >480mins
fenol 50% in methanol 108-95-2 / 67-56-1 >480mins
fenol, waterhoudend 85% 108-95-2 >480mins >480mins
fluorwaterstofzuur 48% 7664-39-3 >1920mins >480mins
fluorwaterstofzuur 73% 7664-39-3 >480mins >480mins
formaldehyde 37% oplossing 50-00-0 >480mins >480mins
fosforoxytrichloride 10025-87-3 >420mins
fosforzuur 7664-38-2 >480mins >480mins
Fosforzuur 79-09-4 >480mins
fosforzuur 25% 7664-38-2 >1920mins
fosforzuur 75% 7664-38-2 >1920mins
fosforzuur 85% 7664-38-2 >480mins
furaldehyde 2- 98-01-1 >480mins
GD (Soman) 96-64-0 >1440mins
glutaraldehyde 5% 111-30-8 >480mins
heptaan 142-82-5 >480mins >480mins
hexaan 110-54-3 >420mins >180mins >480mins
hydrazine 302-01-2 >480mins
hydrazine 5% 302-01-2 >480mins
hydrazinemonohydraat 7803-57-8 >480mins
isobutaan 75-28-5 >480mins
isobutaan gevolg door fluorwaterstofzuur 71-75% 75-28-5 / 7664-39-3 >480mins
isopropanol (IPA) 67-63-0 >1920mins >1920mins
joodmethaan 99% 74-88-4 >60mins
kabelolie n/a >480mins
kaliumchromaat (sat. oplossing) 7789-00-6 >480mins
kaliumhydroxide 40% 1310-58-3 >480mins
keroseen 8008-20-8 >480mins
koolstofdisulfide 75-15-0 >60mins >60mins >480mins
kwikchloride (sat. oplossing) 7487-94-7 >480mins
lewisiet 541-25-3 >1920mins
m-cresol 108-39-4 >480mins
melkzuur 50-21-5 >480mins >480mins >480mins
methacrylzuur 79-41-4 >480mins
methanol 67-56-1 >480mins >240mins >480mins >480mins
methyl pyrrolidon 872-50-4 >480mins >480mins >480mins
methyl-t-butyl-ether 1634-04-4 >480mins
methylacrylaat 96-33-3 >480mins
methylchloride 74-87-3 >480mins
methyleenbromide 74-95-3 >480mins
methyleenchloridegas 74-87-3 >60mins
methylethylketon (M.E.K) 2-butanon 78-93-3 >120mins >480mins
methylmercaptaan 74-93-1 >480mins
methylmethacrylaat 80-62-6 >180mins >480mins
methylvinylketon 78-94-4 >480mins
mierenzuur 65% 64-18-6 >480mins
mierenzuur 96% 64-18-6 >480mins
monochloorazijnzuur 79-11-8 >480mins
mosterdgas 505-60-2 >1920mins
N,N-dimethylaniline 121-69-7 >480mins
N,N-dimetylacetamide 127-19-5 >480mins
naftaleen 91-20-3 >480mins
natriumcyanide 30wt% 143-33-9 >480mins
natriumcyanide 45% 143-33-9 >480mins
natriumhydroxide 1310-73-2 >1920mins
natriumhydroxide 40% 1310-73-2 >480mins >480mins >480mins
natriumhypochloriet 7681-52-9 >1920mins
natriumhypochloriet (12% chloor) 7681-52-9 >480mins
natriumhypochloriet 16% 7681-52-9 >480mins >480mins
nicotine 54-11-5 >480mins
nitrobenzeen 98-95-3 >180mins >480mins
nitromethaan (96%) 75-52-5 >480mins
oleum 15% vrij SO3 8014-95-7 >480mins
oleum 40% S03 8014-95-7 >480mins
oliezuur 112-80-1 >420mins
oplossing van ammoniumhydroxide 5% vrij NH3 1336-21-6 >1920mins
perchloorzuur 7601-90-3 >480mins
propaan-2-ol 67-63-0 >480mins
propyleenoxide 75-56-9 >60mins >480mins
pyridine 110-86-1 >480mins
roodrokend salpeterzuur 7697-37-2 >240mins
Roundup’ onkruidverdelger n/a >480mins
salpeterzuur 7697-37-2 >1920mins >480mins
salpeterzuur (> 90% dampen) 7697-37-2 >480mins
salpeterzuur 50% 7697-37-2 >1920mins
salpeterzuur 70% conc 7697-37-2 >1920mins
saringas 107-44-8 >1920mins
styreen 100-42-5 >480mins >480mins
tetrachloorethyleen 127-18-4 >180mins >120mins >480mins
tetraethyllood (Octel antiklop) 78-00-2 >480mins
tetrahydrofuraan 109-99-9 >180mins >30mins
tolueen 108-88-3 >240mins >120mins
tolueen 2,4-diisocyanaat 584-84-9 >480mins >480mins
toluidine o- 95-53-4 >480mins
tri-ethanolamine 102-71-6 >480mins
tri-ethyleenglycol 112-27-6 >480mins
trichloorazijnzuur 80% 650-51-1 >480mins
trichloorbenzeen 1,2,4- 120-82-1 >480mins
trichloorethyleen 79-01-6 >180mins >10mins
trichloroethane 71-55-6 >360mins
triethylamine 121-44-8 >120mins
trifluorazijnzuur 76-05-1 >480mins
Trigonox K-80 cumyl hydroperoxide 80% / 20% cumeen 80-15-9 / 98-82-8 >480mins
verzadigde oplossing van oxaalzuur 6153-56-6 >480mins
vinylacetaat 108-05-4 >480mins
vliegtuigbrandstof n/a >480mins
VX 50782-69-9 >1920mins
waterstoffluoridegas 7664-39-3 >60mins >300mins
waterstofperoxide (10 volume (3%) oplossing) 7722-84-1 >480mins
waterstofperoxide 30% 7722-84-1 >480mins
waterstofperoxide 50% 7722-84-1 >480mins
xyleen 1330-20-7 >240mins >480mins
zoutzuur 37% 7647-01-0 >1920mins >480mins
zwaveldioxide 7446-09-5 >480mins
zwavelzuur 50% 7664-93-9 >480mins
zwavelzuur 95-98% 7664-93-9 >480mins
zwavelzuur 96% 7664-93-9 >480mins >480mins
zwavelzuur 99% 7664-93-9 >480mins

Item Toegevoegd Aan Vergelijkingslijst

Vergelijking Weergeven