VBV.jpg

Viton®/Butyl/Viton®

Aan beide zijden bedekt met polyester stof, vuurvast Viton met met butyl onderlaag

Chemische permeatiegegevens

 

Zoeken op chemische naam of CAS-nummer:

Swipe to view data

Chemische CAS-nummer Viton®/Butyl/Viton® (VBV)
7664-39-3 fluorwaterstof >480mins
acetaatanhydride 108-24-7 >480mins
acetaatzuur (ijzig) 64-19-7 >480mins
acetaldehyde 75-07-0 >480mins
acetofenon 98-86-2 >480mins
aceton 67-64-1 >480mins
acetonitril 75-05-8 >480mins
acrylonitril 107-13-1 >480mins
acrylzuur 79-10-7 >480mins
allylchloride 107-05-01 >60mins
ammoniak oplossing 35% 1336-21-6 >480mins
ammoniakgas 7664-41-7 >480mins
amylacetaat 628-63-7 >240mins
aniline 62-53-3 >480mins
benzeen 71-43-2 >420mins
benzine, ongelood 8006-61-9 >480mins
benzoylchloride 98-88-4 >480mins
benzylalcohol 100-51-6 >480mins
broom vloeistof 7726-95-6 >480mins
butadiene 1,3 106-99-0 >480mins
chloorbenzeen 108-90-7 >480mins
chloorgas 7782-50-5 >480mins
chloormethaan 74-87-3 >480mins
chloorwaterstofgas 7647-01-0 >480mins
chloorzwavelzuur 7790-94-5 >480mins
chloroform 67-66-3 >420mins
cyclohexanon 108-94-1 >480mins
dibroommethaan 74-95-3 >480mins
dichloormethaan 75-09-2 >60mins
diethylamine 109-89-7 >60mins
dimethyl formamide 68-12-2 >480mins
dimethylacetamide N,N 127-19-5 >480mins
dimethylsulfaat 77-78-1 >480mins
epichloorhydrine 106-89-8 >480mins
ethanol 64-17-5 >480mins
ethylacetaat 141-78-6 >180mins
ethylbenzeen 100-41-4 >480mins
ethyleenoxide 75-21-8 >480mins
fenol vloeibaar -41°C 108-95-2 >480mins
fluorwaterstofzuur 48% 7664-39-3 >480mins
fluorwaterstofzuur 73% 7664-39-3 >480mins
formaldehyde 37% oplossing 50-00-0 >480mins
fosgeen 75-44-5 >480mins
furaldehyde 98-01-1 >480mins
heptaan 142-82-5 >480mins
hexaan 110-54-3 >480mins
koolstofdisulfide 75-15-0 >480mins
methacrylzuur 79-41-4 >480mins
methanol 67-56-1 >480mins
methylacrylaat 96-33-3 >300mins
methylethylketon (M.E.K) 2-butanon 78-93-3 >360mins
methylmethacrylaat 80-62-6 >120mins
methylvinylketon 78-94-4 >480mins
natriumhydroxide 40% 1310-73-2 >480mins
nitrobenzeen 98-95-3 >480mins
oleum 30% 8014-95-7 >480mins
propaan-2-ol 67-63-0 >480mins
propyleenoxide 75-56-9 >60mins
pyridine 110-86-1 >300mins
remvloeistof Mobil DTE 25 n/a >480mins
salpeterzuur 60 -70% 7697-37-2 >480mins
salpeterzuur dampen 7697-37-2 >300mins
styreen 100-42-5 >480mins
tetrachloorethyleen 127-18-4 >480mins
tetrahydrofuraan 109-99-9 >30mins
tolueen 108-88-3 >480mins
tolueen 2,4-diisocyanaat 584-84-9 >480mins
trichloorbenzeen 1,2,4- 120-82-1 >480mins
trichloorethyleen 79-01-6 >480mins
triethylamine 121-44-8 >480mins
vinylacetaat 108-05-4 >300mins
vliegtuigbrandstof n/a >480mins
waterstoffluoridegas 7664-39-3 >120mins
xyleen 1330-20-7 >480mins
zoutzuur 36% 7647-01-0 >480mins
zwavelzuur 99% 7664-93-9 >480mins

FYSISCHE MATERIAALINFORMATIE

TESTMETHODE EIGENSCHAP PRESTATIENIVEAU KLASSE
EN 530:1994 Methode 2 Abrasieweerstand > 2 000 Cycli 6
EN ISO 7854 Methode B Weerstand tegen scheuren door buigen > 20 000 Cycli 5
EN ISO 9073-4 Trapezoïdale doorscheurweerstand > 100 N 5
EN ISO 13934-1 Trekweerstand > 1 000 N 6
EN 863 Weerstand tegen perforatie > 100 N 4
EN 13274-4 Methode 3 Weerstand tegen ontsteking Slagen
EN ISO 13935-2 Naadsterkte > 500 N 6

Item Toegevoegd Aan Vergelijkingslijst

Vergelijking Weergeven