VBP.jpeg

Viton®/Butyl/Polyester

Aan beide kanten bedekt met polyester stof, één kant met vuurvaste butyl en de andere kant met butyl met vuurvaste viton bovenlaag

Chemische permeatiegegevens

 

Zoeken op chemische naam of CAS-nummer:

Swipe to view data

Chemische CAS-nummer Viton®/Butyl/Polyester (VBP)
7664-39-3 fluorwaterstof >480mins
acetaatanhydride 108-24-7 >480mins
acetaatzuur (ijzig) 64-19-7 >480mins
acetaldehyde 75-07-0 >480mins
acetofenon 98-86-2 >480mins
aceton 67-64-1 >300mins
acetonitril 75-05-8 >480mins
acrylonitril 107-13-1 >480mins
acrylzuur 79-10-7 >480mins
allylchloride 107-05-01 >10mins
ammoniak oplossing 35% 1336-21-6 >480mins
ammoniakgas 7664-41-7 >480mins
amylacetaat 628-63-7 >60mins
aniline 62-53-3 >480mins
benzeen 71-43-2 >240mins
benzine, ongelood 8006-61-9 >480mins
benzoylchloride 98-88-4 >480mins
benzylalcohol 100-51-6 >480mins
broom vloeistof 7726-95-6 >240mins
chloorbenzeen 108-90-7 >300mins
chloorzwavelzuur 7790-94-5 >480mins
chloroform 67-66-3 >120mins
cyclohexanon 108-94-1 >480mins
dibroommethaan 74-95-3 >120mins
dichloormethaan 75-09-2 >10mins
diethylamine 109-89-7 >10mins
dihethylsulfaat 64-67-5 >480mins
dimethyl formamide 68-12-2 >480mins
dimethylacetamide N,N 127-19-5 >480mins
dimethylsulfaat 77-78-1 >480mins
epichloorhydrine 106-89-8 >480mins
ethanol 64-17-5 >480mins
ethylacetaat 141-78-6 >60mins
ethylbenzeen 100-41-4 >480mins
ethyleenoxide 75-21-8 >120mins
fenol vloeibaar -41°C 108-95-2 >480mins
fenol, waterhoudend 85% 108-95-2 >480mins
fluorwaterstofzuur 48% 7664-39-3 >480mins
fosfortrichloride 7719-12-2 >300mins
fosforzuur 85% 7664-38-2 >480mins
fosgeen 75-44-5 >120mins
furaldehyde 98-01-1 >480mins
heptaan 142-82-5 >480mins
hexaan 110-54-3 >480mins
hexamethylene diisocyanaat 822-06-0 >480mins
hydrazinehydraat 7803-57-8 >480mins
koolstofdisulfide 75-15-0 >480mins
methacrylzuur 79-41-4 >480mins
methanol 67-56-1 >480mins
methylacrylaat 96-33-3 >60mins
methylethylketon (M.E.K) 2-butanon 78-93-3 >60mins
methylmethacrylaat 80-62-6 >30mins
oleum 30% 8014-95-7 >480mins
propaan-2-ol 67-63-0 >480mins
propyleenoxide 75-56-9 >10mins
pyridine 110-86-1 >120mins
remvloeistof Mobil DTE 25 n/a >480mins
salpeterzuur 60 -70% 7697-37-2 >480mins
salpeterzuur dampen 7697-37-2 >360mins
tetrachloorethyleen 127-18-4 >480mins
tetrahydrofuraan 109-99-9 >10mins
thionylchloride 7719-09-7 >300mins
tolueen 108-88-3 >480mins
tolueen 2,4-diisocyanaat 584-84-9 >480mins
toluidine o- 95-53-4 >480mins
trichloorbenzeen 1,2,4- 120-82-1 >480mins
trichloorethyleen 79-01-6 >300mins
triethylamine 121-44-8 >480mins
vinylacetaat 108-05-4 >60mins
vliegtuigbrandstof n/a >480mins
waterstoffluoridegas 7664-39-3 >120mins
xyleen 1330-20-7 >480mins
zoutzuur 36% 7647-01-0 >480mins
zwaveldioxide 7446-09-5 >480mins
zwavelzuur 10% - 50% 7664-93-9 >480mins
zwavelzuur 99% 7664-93-9 >480mins

FYSISCHE MATERIAALINFORMATIE

TESTMETHODE EIGENSCHAP PRESTATIENIVEAU KLASSE
EN 530:1994 Methode 2 Abrasieweerstand > 2 000 Cycli 6
EN ISO 7854 Methode B Weerstand tegen scheuren door buigen > 15 000 Cycli 4
EN ISO 9073-4 Trapezoïdale doorscheurweerstand > 40 N 3
EN ISO 13934-1 Trekweerstand > 1 000 N 6
EN 863 Weerstand tegen perforatie > 50 N 3
EN 13274-4 Methode 3 Weerstand tegen ontsteking Slagen
EN ISO 13935-2 Naadsterkte > 500 N 6

Item Toegevoegd Aan Vergelijkingslijst

Vergelijking Weergeven