Tychem TK.jpeg

Tychem® TK

Niet-geweven polyester stapelvezelstof ingeklemd tussen twee eigen niet-gehalogeneerde barrièrelagen.

Chemische permeatiegegevens

 

Zoeken op chemische naam of CAS-nummer:

Swipe to view data

Chemische CAS-nummer Tychem® TK
7664-39-3 fluorwaterstof >480mins
acetaatanhydride 108-24-7 >480mins
acetaatzuur (ijzig) 64-19-7 >480mins
acetaldehyde 75-07-0 >480mins
aceton 67-64-1 >480mins
acetoncyanohydrine 75-86-5 >480mins
acetonitril 75-05-8 >480mins
acrylamide (50%) 79-06-1 >480mins
acrylonitril 107-13-1 >480mins
acrylzuur 79-10-7 >480mins
allylalcohol 107-18-6 >480mins
allylchloride 107-05-01 >480mins
ammoniakgas 7664-41-7 >480mins
amylacetaat 628-63-7 >480mins
aniline 62-53-3 >480mins
benzeen 71-43-2 >480mins
benzine, gelood n/a >480mins
benzine, ongelood 8006-61-9 >480mins
benzonitriel 100-47-0 >480mins
benzoylchloride 98-88-4 >480mins
benzylchloride 100-44-7 >480mins
butadiene 1,3 106-99-0 >480mins
butanol n- 71-36-3 >480mins
butylacetaat 123-86-4 >480mins
butylaldehyde 123-72-8 >480mins
butylether n- 142-96-1 >480mins
chloorbenzeen 108-90-7 >480mins
chloorethanol 2- 107-07-3 >480mins
chloorgas 7782-50-5 >480mins
chloorwaterstofgas 7647-01-0 >480mins
chloorzwavelzuur 7790-94-5 >480mins
chloroform 67-66-3 >480mins
cresol m- 108-39-4 >480mins
cyclohexaan 110-82-7 >480mins
dichloormethaan 75-09-2 >480mins
dieselbrandstof n/a >480mins
diethylamine 109-89-7 >480mins
dihethylsulfaat 64-67-5 >480mins
dimethylacetamide N,N 127-19-5 >480mins
dioxaan 1,4- 123-91-1 >480mins
epichloorhydrine 106-89-8 >480mins
ethanolamine 141-43-5 >480mins
ethylacetaat 141-78-6 >480mins
ethylbenzeen 100-41-4 >480mins
ethylcellosolveacetaat 111-15-9 >480mins
ethyleendibromide 106-93-4 >480mins
ethyleendichloride 107-06-2 >480mins
ethyleenoxide 75-21-8 >480mins
fluorwaterstofzuur 48% 7664-39-3 >480mins
formaldehyde 37% oplossing 50-00-0 >480mins
fosfortrichloride 7719-12-2 >480mins
fosforzuur 85% 7664-38-2 >480mins
fosgeen 75-44-5 >480mins
furaldehyde 2- 98-01-1 >480mins
glutaraldehyde 5% 111-30-8 >480mins
hexaan 110-54-3 >480mins
hexamethylene diisocyanaat 822-06-0 >480mins
hydrazine 302-01-2 >480mins
kaliumchromaat (sat. oplossing) 7789-00-6 >480mins
koolstofdisulfide 75-15-0 >480mins
kwikchloride (sat. oplossing) 7487-94-7 >480mins
methacrylzuur 79-41-4 >480mins
methanol 67-56-1 >480mins
methyl-t-butyl-ether 1634-04-4 >480mins
methylacrylaat 96-33-3 >480mins
methylchloride 74-87-3 >480mins
methylethylketon (M.E.K) 2-butanon 78-93-3 >480mins
methylmercaptaan 74-93-1 >480mins
methylmethacrylaat 80-62-6 >480mins
nicotine 54-11-5 >480mins
nitrobenzeen 98-95-3 >480mins
oleum 40% S03 8014-95-7 >480mins
propyleenoxide 75-56-9 >480mins
pyridine 110-86-1 >480mins
salpeterzuur 70% conc 7697-37-2 >480mins
styreen 100-42-5 >480mins
tetrachloorethyleen 127-18-4 >480mins
tetraethyllood (Octel antiklop) 78-00-2 >480mins
tetrahydrofuraan 109-99-9 >480mins
tolueen 108-88-3 >480mins
tolueen 2,4-diisocyanaat 584-84-9 >480mins
toluidine o- 95-53-4 >480mins
trichloorbenzeen 1,2,4- 120-82-1 >480mins
trichloorethyleen 79-01-6 >480mins
trichloroethane 71-55-6 >480mins
triethylamine 121-44-8 >480mins
verzadigde oplossing van oxaalzuur 6153-56-6 >480mins
vinylacetaat 108-05-4 >480mins
waterstoffluoridegas 7664-39-3 >480mins
waterstofperoxide 30% 7722-84-1 >480mins
xyleen 1330-20-7 >480mins
zoutzuur 37% 7647-01-0 >480mins
zwaveldioxide 7446-09-5 >480mins

FYSISCHE MATERIAALINFORMATIE

TESTMETHODE EIGENSCHAP PRESTATIENIVEAU KLASSE
EN 530:1994 Methode 2 Abrasieweerstand > 2 000 Cycli 6
EN ISO 7854 Methode B Weerstand tegen scheuren door buigen > 1 250 Cycli 2
EN ISO 7854 Methode B Weerstand tegen scheuren door buigen (-30 °C) > 200 Cycli 2
EN ISO 9073-4 Trapezoïdale doorscheurweerstand > 150 N 6
EN ISO 13934-1 Trekweerstand > 250 N 4
EN 863 Weerstand tegen perforatie > 10 N 2
EN 13274-4 Methode 3 Weerstand tegen vlammen Het monster stopt 1 seconde in de vlam 2
EN ISO 13935-2 Naadsterkte > 500 N 6

Item Toegevoegd Aan Vergelijkingslijst

Vergelijking Weergeven