Butyl.jpg

Butyl

Een dubbelzijdige polyester stof met een coating van bromobutyl aan beide kanten.

Material Data

Chemische permeatiegegevens

 

Zoeken op chemische naam of CAS-nummer:

Swipe to view data

Chemische CAS-nummer Butyl
acetaatanhydride 108-24-7 >480mins
acetaatzuur (ijzig) 64-19-7 >480mins
acetaldehyde 75-07-0 >30mins
acetofenon 98-86-2 >480mins
aceton 67-64-1 >240mins
acetonitril 75-05-8 >480mins
acrylonitril 107-13-1 >300mins
allylchloride 107-05-01 <10mins
ammoniak oplossing 35% 1336-21-6 >480mins
ammoniakgas 7664-41-7 >480mins
amylacetaat 628-63-7 >30mins
aniline 62-53-3 >480mins
benzeen 71-43-2 >10mins
benzine, ongelood 8006-61-9 <10mins
benzoylchloride 98-88-4 >60mins
benzylalcohol 100-51-6 >480mins
broom vloeistof 7726-95-6 <10mins
chloorbenzeen 108-90-7 <10mins
chloorgas 7782-50-5 >480mins
chloormethaan 74-87-3 >480mins
chloroform 67-66-3 <10mins
cyclohexanon 108-94-1 >300mins
dibroommethaan 74-95-3 >10mins
dichloormethaan 75-09-2 <10mins
diethylamine 109-89-7 <10mins
dimethyl formamide 68-12-2 >480mins
dimethylacetamide N,N 127-19-5 >480mins
dimethylsulfaat 77-78-1 >480mins
epichloorhydrine 106-89-8 >480mins
ethanol 64-17-5 >480mins
ethylacetaat 141-78-6 >30mins
ethylbenzeen 100-41-4 <10mins
fenol vloeibaar -41°C 108-95-2 >120mins
fluorwaterstofzuur 48% 7664-39-3 >480mins
fosfortrichloride 7719-12-2 <10mins
fosforzuur 85% 7664-38-2 >480mins
furaldehyde 98-01-1 >480mins
heptaan 142-82-5 <10mins
hexaan 110-54-3 <10mins
hexamethylene diisocyanaat 822-06-0 >480mins
koolstofdisulfide 75-15-0 <10mins
methacrylzuur 79-41-4 >240mins
methanol 67-56-1 >480mins
methylacrylaat 96-33-3 >30mins
methylethylketon (M.E.K) 2-butanon 78-93-3 >60mins
methylmethacrylaat 80-62-6 >10mins
methylvinylketon 78-94-4 >300mins
natriumhydroxide 40% 1310-73-2 >480mins
nitrobenzeen 98-95-3 >480mins
oleum 30% 8014-95-7 >120mins
propaan-2-ol 67-63-0 >480mins
propyleenoxide 75-56-9 >10mins
pyridine 110-86-1 >180mins
remvloeistof Mobil DTE 25 n/a >120mins
salpeterzuur 60 -70% 7697-37-2 >480mins
styreen 100-42-5 >10mins
tetrachloorethyleen 127-18-4 <10mins
tetrahydrofuraan 109-99-9 <10mins
tolueen 108-88-3 <10mins
tolueen 2,4-diisocyanaat 584-84-9 >480mins
toluidine o- 95-53-4 >480mins
triethylamine 121-44-8 >10mins
vinylacetaat 108-05-4 >60mins
vliegtuigbrandstof n/a >480mins
waterstoffluoridegas 7664-39-3 >10mins
waterstofperoxide 27,5% 7722-84-1 >480mins
xyleen 1330-20-7 <10mins
zwaveldioxide 7446-09-5 >480mins
zwavelzuur 10% - 50% 7664-93-9 >480mins
zwavelzuur 99% 7664-93-9 >300mins

FYSISCHE MATERIAALINFORMATIE

TESTMETHODE EIGENSCHAP PRESTATIENIVEAU KLASSE
EN 530:1994 Methode 2 Abrasieweerstand > 2 000 Cycli 6
EN ISO 7854 Methode B Weerstand tegen scheuren door buigen > 8 000 Cycli 4
EN ISO 9073-4 Trapezoïdale doorscheurweerstand > 60 N 4
EN ISO 13934-1 Trekweerstand > 100 N 6
EN 863 Weerstand tegen perforatie > 50 N 3
EN 13274-4 Methode 3 Weerstand tegen ontsteking Slagen
EN ISO 13935-2 Naadsterkte > 300 N 5

Item Toegevoegd Aan Vergelijkingslijst

Vergelijking Weergeven