Physical Testing Banner.jpg

Testen van fysieke eigenschappen 

VOOR CHEMISCHE PBM-MATERIALEN

Abrasion Resistance Banner.png

Slijtageweerstand

EN ISO 12974-2

Het materiaal wordt geboend met een schuurschijf (schuurpapier) met een vooraf ingestelde neerwaartse druk (9kPa) en het materiaal wordt getest op lekdichtheid na een aantal schuurcycli (boencycli). Prestatiebereik van Klasse 1 (>10 cycli) tot Klasse 6 (>2 000 cycli).

 

Weerstand tegen beschadiging door buigen

EN ISO 7854 methode B

Het materiaalmonster wordt gevormd in een buis en vastgezet in een mal, en vervolgens enigszins gecomprimeerd waardoor het buigt, en vervolgens recht gemaakt. Na een aantal buigcycli wordt het monster vervolgens getest op lekdichtheid. Van resultaten wordt het gemiddelde genomen in de inslag- en vervormingsoriëntatie van de stof (die op 90 graden ten opzichte van elkaar staan). Prestatiebereik van Klasse 1 (lekdicht na >500 buigcycli) tot Klasse 6 (lekdicht na >50 000 buigcycli)

Weerstand tegen beschadiging door buigen bij lage temperatuur

EN ISO 7854 methode B bij -30°C

De methode voor deze test is exact dezelfde als die hierboven, maar uitgevoerd bij -30°C. Prestatiebereik van Klasse 1 (lekdicht na >100 buigcycli) tot Klasse 6 (lekdicht na >4 000 buigcycli)

Flex Cracking Banner 3.png
Trapezoidal Tear Banner.png

Trapezoïdale doorscheurweerstand

EN ISO 9073-4

Het materiaalmonster wordt ingesneden en in een spanningsmeter geplaatst, die aan elke kant van het materiaal trekt. Het materiaal wordt voorgespannen tot 2N en wordt dan uit elkaar getrokken (gescheurd) en de piektrekkracht wordt geregistreerd. Prestatiebereik van Klasse 1 (>10N) tot Klasse 6 (>150N).

Weerstand tegen perforatie

EN 863

Een materiaalmonster wordt geperforeerd met een ‘standaard’ prikker en de piekkracht tijdens de test wordt geregistreerd. Prestatiebereik van Klasse 1 (>5N) tot Klasse 6 (>250N).

Puncture Banner.png
Tensile Strength Banner.png

Trekweerstand

EN ISO 13934-1:1999

Het materiaalmonster wordt in een spanningsmeter geplaatst, die aan elke kant van het materiaal trekt. Het materiaal wordt dan getrokken tot het kapot gaat en de piektrekkracht tijdens de test wordt geregistreerd. Van resultaten wordt het gemiddelde genomen in de inslag- en vervormingsoriëntatie van de stof (die op 90 graden ten opzichte van elkaar staan). Prestatiebereik van Klasse 1 (>30N) tot Klasse 6 (> 1 000N).

Ontstekingsweerstand

EN 13274-4

Het materiaalmonster wordt gedurende 5 seconden met de rand geplaatst op een vlam die 50mm van de stof staat. Om te slagen voor de test moet het materiaal geen druppels vormen en moet zichzelf blussen binnen 5 seconden nadat de vlam is verwijderd.

Weerstand tegen vlammen

EN 13274-4 Methode 3 gewijzigd (incl. drukdaling)

Voor vlambestendigheid moet het materiaal slagen voor de test van ontstekingsweerstand, maar monsters worden vervolgens blootgesteld aan vlammen en vervolgens getest op lekdichtheid. Prestatiebereik van Klasse 1 (lekdicht na passeren door de vlam) tot Klasse 3 (lekdicht na blootstelling aan de vlam gedurende 5 seconden).

Ignition Resistance Banner.png
Seam Strength Banner.png

Naadsterkte

EN ISO 13935-2

Het materiaalmonster wordt in een spanningsmeter geplaatst met de naad op 90 graden ten opzichte van de trekrichting. Het monster wordt dan getrokken tot het kapot gaat (ofwel de stof of de naad) en de piektrekkracht tijdens de test wordt geregistreerd. (die op 90 graden ten opzichte van elkaar staan). Prestatiebereik van Klasse 1 (>30N) tot Klasse 6 (>500N).

Voorbehandeling en conditionering

 

Testen worden uitgevoerd op materiaalmonsters die zijn bewaard bij 20°C +/-2°C gedurende 24 uur. Herbruikbare pakstof moet tevens vijf cycli van wassen en ontsmetten doorlopen overeenkomstig de instructies van de fabrikant.

 

 

 

Item Toegevoegd Aan Vergelijkingslijst

Vergelijking Weergeven